STØTTE TIL ENERGIBESPARELSER.

Net- og distributionsselskaber har fået til opgave at lave energibesparelser hos virksomheder og private forbrugere i DK . Net- og distributionsselskaberne har hvert år et fast mål der skal nås. Det betyder også, at du som almindelig forbruger og virksomhed kan søge om tilskud eller rådgivning om energisparetiltag hos net- og distributionsselskaberne eller en håndværker, rådgiver etc., der har en aftale med et net- eller distributionsselskab. Selskaberne kan indberette de besparelser som de har været medvirkende til til Energistyrelsen, og dermed nå deres mål.

Om Energisparesiden.dk

Energisparesiden.dk er udviklet i et samarbejde mellem el-, naturgas-, fjernvarme- og olieselskaber, som alle er forpligtet til at gennemføre energibesparelser hos private forbrugere, virksomheder, det offentlige, m.m. Den er udviklet som en hjælp til både boligejere såvel som virksomheder til at komme i gang med at nedsætte deres energiforbrug.

Energisparesiden.dk er derudover en platform, hvorfra der kan hentes viden om, hvordan de enkelte net- og distributionsselskaber lever op til deres forpligtigelse for mere information gå ind på ”Hvordan løses energispareopgaven”

Net- og distributionsselskaber skal lave energibesparelser i Danmark

Med aftalen af 16. december 2016 mellem Energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne  indenfor el, naturgas, fjernvarme og olie, er selskaberne forpligtet til at realisere energibesparelser i slutforbruget i Danmark. Forpligtelsen kaldes i daglig tale Energiselskabernes energispareindsats, og den gælder foreløbigt indtil 2020. Aftalen betyder, at net- og distributionsselskaberne skal yde en konkret indsats, der medvirker til gennemførsel af en energibesparelse hos en slutbruger. Indsatsten kan f.eks. være rådgivning, faglig bistand, finansielt tilskud eller en kombination af disse.

De forskellige net- og distributionsselskaberne har forskellige ydelser, der henvender sig til enten private boligejere eller virksomheder. De samarbejder med en bred række af aktører som hjælper med at opnå energibesparelserne. Nogle aktører har ekspertise i at lave energibesparelser i boliger, mens andre er specialiseret i at hjælpe virksomheder med at spare på energien.

Tilskuddet eller rådgivningen opnås ved at indgå en aftale med et net- eller distributionsselskab før, du går i gang med selve tiltaget. Indgåelse af bindende aftale om køb af udstyr, materialer eller om udførelse af projektet opfattes som igangsættelse af tiltaget. Du kan indgå aftalen med selskabet via en af selskabernes samarbejdspartnere.

Energibesparelsen kan kun sælges til et selskab

Som slutbruger bestemmer du selv, hvilket net- og distributionsselskab du ønsker at samarbejde med. Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på, at du kun kan overdrage en energibesparelse én gang. Det betyder, at hvis du har indgået en aftale med ét energiselskab, kan du ikke indgå aftale om den samme energibesparelse med et andet selskab eller aktør.

Se under ”Hvor kan jeg spare” for konkrete områder i boligen/virksomheden, hvis du overvejer at lave energibesparelser. Derefter kan du trykke på ”kontakt” og få et komplet overblik over alle selskaber/aktører, der tilbyder ydelser til boligejere og/eller virksomheder på de udvalgte energispareområder.

Det kan du bl.a. søge tilskud til

 • Udskiftning af gammelt oliefyr til et nyt eller til en mere miljøvenlig varmeform 
 • Efterisolering af ydervægge og tag
 • Udskiftning af vinduer
  Eksempler på projekter du IKKE kan søge tilskud til: Installation af solceller, udskiftning af hårde hvidevarer og udskiftning af stationær computer til bærbar.

  Om energispareaftalen
  De overordnede rammer for Energiselskabernes energispareindsats af 16. december 2016 er gældende for perioden 2017-2020. For mere information om hvorledes net- og distributionsselskaberne skal gennemføre energibesparelser, kan du læse mere i energispareaftalen via linket nedenfor, hvor bl.a., regler, bestemmelser og krav, der gælder for energiselskabernes energispareindsats, er gennemgået.

  Læs mere om energiselskabernes energispareindsats PARTERNE BAG SIDEN

Dansk Energi
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C
www.danskenergi.dk
Tlf.: 35 30 04 26
Kontakt: Tina Sommer James-Smith
E-mail: tjs@danskenergi.dk


Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding
www.danskfjernvarme.dk
Tlf.: 76 30 80 00
Kontakt: Louise O. Jensen
E-mail: loj@danskfjernvarme.dk


Energi- og olieforum.dk
Landemærket 10, 5. sal
1004 København K
www.eof.dk
Tlf.: 33 45 65 10
Kontakt: Jørgen K. Nielsen
E-mail: jkn@eof.dk


Foreningen Danske Kraftvarmeværker
Agerhatten 16 A, Indgang 2, 1. tv.
5220 Odense SØ
www.fdkv.dk
Tlf.: 66 17 17 72
Kontakt: Erik Nørregaard Hansen
E-mail: mail@fdkv.dk


Nature Energy
Ørbækvej 260
5220 Odense SØ
www.natureenergy.dk
Tlf.: 41 62 40 48
Kontakt: Mette Smedegaard Hansen
E-mail: MSH@natureenergy.dk


HMN GasNet P/S
Gladsaxe Ringvej 11
2850 Søborg
www.naturgas.dk/
Tlf.: 40 70 58 66
Kontakt: Per Jensen
E-mail: pej@naturgas.dk


DGD, Dansk Gas Distribution A/S
Gladsaxe Ringvej 11
2850 Søborg
www.danskgasdistribution.dk
Tlf.: 25 19 45 04
Kontakt: Kristian Nielsen
E-mail: KRNIE@danskgasdistribution.dk